Finansiering & Försäkring

Scania erbjuder flexibla finansierings- och försäkringslösningar som är anpassade för din verksamhet och dina fordon. Det skapar möjligheter för dig att driva en lönsammare verksamhet. Ett heltäckande finansiellt stöd kan göra stor skillnad för din verksamhet och din planering. Vi har finansieringslösningar för fordonets hela livscykel.

Du kanske behöver hjälp med att finansiera en expansion av vagnparken, fördela eller paketera kostnaderna för fordonsunderhåll eller få hjälp med ditt försäkringsskydd. Vårt kunniga team kan mer om fordonsfinansiering än någon bank. Vi är en partner som är intresserad av din verksamhet och att den går bra. Vi ser långsiktigt på våra samarbeten och finns med dig i såväl goda som mindre goda tider.

FINANSIERING

Mer än 60 års erfarenhet av finansiering till transportbranschen gör Scania Finans till en samarbetspartner med ett långsiktigt intresse av kunden. Vi erbjuder finansiering via avbetalning eller leasing. Oavsett vad du väljer kan du räkna med en lösning som bidrar till din lönsamhet.

SCANIA AVBETALNING

Den vanligaste finansieringsformen på den svenska marknaden. Du som kund äger fordonet och lånar pengar av Scania Finans. Lånet återbetalas enligt en amorteringsplan som anpassas till din verksamhet.

SCANIA FINANSIELL LEASING

Du hyr (leasar) fordonet av Scania Finans under en bestämd tid. Leasingavtalet läggs upp så att du köper ut fordonet till avtalets restvärde efter leasingperiodens slut. Scanias tillsyns- och reparationsavtal Grönt Kort kan ingå och administreras ihop med leasingavtalet.

OPERATIONELL LEASING

Du hyr (leasar) fordonet av Scania Finans under en bestämd tid och lämnar sedan tillbaka det. Scanias tillsyns- och reparationsavtal Grönt Kort ingår normalt och administreras ihop med leasingavtalet. Då vet du din månadskostnad. Räkna med enkel hantering, minimalt pappersarbete och tryggad driftsäkerhet.

Kontakta oss på telefonnummer 08 - 553 837 50 eller e-post: scaniafinans@scania.com, så hjälper vi dig med finansiering och försäkring.

SCANIA GAP FÖRSÄKRING - SKYDDAR DIN INVESTERING OM OLYCKAN ÄR FRAMME.

Bara för att risker är svåra att förutse betyder det inte att de inte finns. Råkar du ut för en totalskada genom brand, stöld eller olycka hjälper Scandia GAP dig att snabbt komma ut på vägen igen.

  • Scania GAP täcker mellanskillnaden av den återstående skulden hos Scania Finans och fordonets marknadsvärde vid skadetillfället.
  • Ersätter självrisken med upp till 25 000 SEK.
  • Återbetalning av handpenning, med samma andel som återstår av finansieringsperioden.
  • Ersättning för hyrbil med maxbelopp 10 000 SEK i månaden i max tre månader. Hyrbil i första hand genom Scania Hyr.

För mer information om Scania GAP Försäkring, kontakta din återförsäljare eller din säljare hos Scania Finans, växelnummer 08 - 553 837 50, eller scaniafinans@scania.com

Service 360-avtal förenklar allt

Läs mer genom att trycka på knappen nedan

Serviceavtal