Fleet Management - FMS

Scania Fleet Management hjälper dig att hitta vilka detaljer som kan utvecklas i din fordonspark så att både körsätt och bränsleekonomi förbättras. Tjänsten är tillgänglig i alla nya fordon och omfattar Uppföljning, Analys och Kontroll.

Tomgång, kraftig inbromsning eller frirullning – vilka detaljer kan du ändra på? Genom att förändra ditt körsätt kan du bidra till upp till 10 procents förbättrad bränsleekonomi. Med Scania Fleet Management får du bättre kontroll över din fordonspark och hittar de nyckeldetaljer som behövs för att öka produktiviteten. Systemet som ger dig tillgång till alla fordons data – allt du behöver göra är att aktivera det.

UPPFÖLJNING

Översikt över fordonsparken

 • Sammanfattande rapport över din fordonspark varje vecka via e-post.
 • Varje fordon delas upp i nyckelkategorier.
 • Följ utvecklingen sedan föregående mätning.
 • Tillgång till serviceplaneringsverktyg via Scania Fleet Management Portal.

ANALYS

Fokus på både förare och fordon

 • Samma åtkomst, smarta lösning och dataöversikt som i Uppföljning.
 • Åtkomst dygnet runt från vilken dator som helst via Scania Fleet Management Portal (FMP).
 • Analyser av både förare och fordon samt avvikelser.
 • Detaljerad information om hur fordonen framförs samt tillsynsplanering.

KONTROLL

Var befinner sig dina fordon och var har de har varit

 • Samma åtkomst, smarta lösning och dataöversikt som i Uppföljning.
 • Kontroll över fordonsparken med kartfunktionerna i realtid.
 • Förbättrad transportprocess med driftinformation som körområde och spårning av fordon.
Mer detaljer om FMS