MotorHalland Original­service 8+

Upp till 35% rabatt för årsmodell 2016 och äldre.

Om din Volkswagen, Audi, Seat, Cupra eller Skoda är över åtta år kan du välja Basservice till ett fast och lågt pris tack vare färre serviceåtgärder. Eller också väljer du en Originalservice 8+. Då får bilen lika omfattande service som Originalservice, men till ett rejält rabatterat pris på service och reparationer. Bra för bilen, bra för andrahandsvärdet och bra för dig.

Vid varje servicetillfälle underhålls din bil av specialutbildade servicetekniker som kan din bil innan och utan och som vet exakt vad den behöver. De använder bara verktyg och Originaldelar som är anpassade till just din bil. Om det behövs uppdateras även mjukvaran i bilen, och du får alltid en ”stämpel” i den digitala servicehistoriken.

I samband med servicen fyller vi på med förnyad Mobilitetsgaranti utan extra kostnad. Om du råkar ut för ett driftsstopp ser vi till att du får omedelbar hjälp, när som helst och nästan var som helst i Europa. För vi är med dig hela vägen. Även på vägen.

Boka service online

MotorHalland Originalservice – Vad ingår?

Originalservice är ett samlingsbegrepp som innefattar de olika servicemoment som skall utföras på din bil. Vid olika tidpunkter och miltal genomförs olika servicemoment enligt ett från fabriken framtaget servicekoncept. Servicepunkterna skiljer sig något åt mellan olika bilmodeller.

Nedan visar vi de vanligaste gemensamma momenten för personbilar. Vid MotorHalland Originalservice ingår följande moment och kontrollpunkter för alla modeller:

Boka service online

1. Byte av motorolja och oljefilter (vid behov)
Vi byter motorolja, oljefilter samt packning på avtappningspluggen. Vid de tidpunkter och miltal fabriken specificerat sker byte av olja, oljefilter och packning på avtappningspluggen. Våra bilmodeller har en flexibel serviceintervall som påverkas av körsträcka, körsätt, antal kallstarter etc. När oljebyte skall utföras indikeras i bilens instrumentering. Beroende på intervallen kan det hända att oljebyte inte behöver ske vid alla servicetillfällen.

2. Kontroll av motor/motorrum
Vi kontrollerar och inspekterar eventuella skador och läckage på motor och i motorrum.


3. Kontroll av bränslefilter
Vi kontrollerar bilens bränslefilter. 


4. Kontroll av växellåda/slutväxel
Vi kontrollerar eventuella yttre skador och läckage.


5. Kontroll av kylsystem
Vi kontrollerar fryspunkt på kylvätskan samt kylvätskenivån. Vi justerar och fyller på vid behov.


6. Kontroll av bromsbelägg
Vi kontrollerar skick och slitage på bromsskivor samt bromsbelägg fram och bak.


7. Kontroll av bromsvätska och bromssystem
Vi kontrollerar bromsvätskan och fyller på vid behov. Vi kontrollerar även bromssystemet för att hitta eventuellt läckage.


8. Nivåjustering av hydraulsystemet
Vi kontrollerar nivån på hydrauloljan för servosystem och andra hydraulsystem som exempelvis bromsservon. Vi behov fyller vi på olja.


9. Kontroll av styrstagsändar
Styrstagsändar är en mycket vital del av bilens styrsystem. Därför kontrollerar vi styrstagsändarna regelbundet för att tidigt kunna upptäcka onormalt slitage eller andra defekter.


10. Kontroll av damasker
Vi kontrollerar skick och slitage på fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker.


11. Kontroll av däck
Vi kontrollerar däckens mönsterdjup och slitagemönster. Ojämnt slitna däck kan vara ett tecken på att hjulinställningar eller däcktryck är felaktigt.

12. Kontroll av däcktryck
Vi kontrollerar lufttrycket i samtliga däck - inklusive reservdäcket. Vi justerar trycket vid behov.

13. Kontroll av batteri
Vi kontrollerar batteriets fastsättning, skick och syranivå. Vid behov fyller vi på med destillerat vatten.

14. Kontroll av elektriska förbrukare
Vi kontrollerar att strålkastare, bakljus, blinkers, innerbelysning och liknande elektrisk utrustning fungerar.

15. Kontroll av strålkastare
Vi kontrollerar att strålkastarna fungerar.

16. Kontroll av torkar-/spolarsystem
Vi fyller på spolarvätska och kontrollerar torkarbladens funktion och skick. Vi kontrollerar även inställningarna för vindrutans, bakrutans samt strålkastarnas spolaraggregat.

17. Kontroll av avgassystem
Vi kontrollerar att inga avgasläckage förekommer.


18. Kontroll av lambdareglering
Vi utför en funktionskontroll av lambdareglering.


19. Kontroll av airbagenheter
Vi utför en kontroll av bilens samtliga airbagenheter.


20. Avläsning av ”Egendiagnos”-data
Med ett instrument läser vi av data från ”egendiagnos”-instrumenten som finns i bilen. Här kan man bland annat avläsa om det finns något fel i motorelektroniken.


21. Smörjning av dörrlås
Vi kontrollerar och smörjer bilens dörrlås, dörrstopp samt gångjärn. Även tanklås och bagagelucka kontrolleras och smörjs.


22. Nollställning av serviceindikering
Vi nollställer bilens serviceindikering, d v s vi ”släcker” servicelampan i instrumenteringen.


23. Slutkontroll och provkörning en kortare sträcka