18 augusti, 2023

Visselblåsare

Det är viktigt för oss att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull och att överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt.

ATT RAPPORTERA OEGENTLIGHETER ELLER BROTT

Vi vill driva ett företag som inte bara följer regler utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska normer. Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss – förtroendet från våra kunder, leverantörer och samarbetspartner samt från det samhälle vi är en del av.

Vi har infört ett visselblåsarsystem som du kan använda om du misstänker att någon eller några inom vårt företag bryter mot våra regler på arbetsplatsen eller externt. Det kan handla om ett brott mot lagen, sexuella trakasserier eller grova överträdelser av interna regler. Det kan även handla om ex. oetiskt beteende eller andra allvarliga arbetsrelaterade brister.

Vår huvudleverantör Nordic Whistle hanterar alla inkomna ärenden och du som anmäler är helt anonym i hela processen.

Rapportera